Projekt: Zavedenie inovatívnej a ekologickej výrobnej technológie v spoločnosti AKE Skalica, s.r.o.

                

 

AKE Skalica, s.r.o.  informuje verejnosť, že v období od 02/2014 do 12/2014 realizovala projekt s názvom Zavedenie inovatívnej a ekologickej výrobnej technológie v spoločnosti AKE Skalica, s.r.o. Tento projekt sa realizoval vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast. Riadiacim orgánom zodpovedným za riadenie operačného programu je Ministerstvo hospodárstva SR, v zastúpení Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít Projektu predstavujú sumu 239 485,- €,  výška nenávratného finančného príspevku je 119 742,50 €.

Miestom realizácie projektu je Skalica. Cieľom projektu je zavedenie inovatívnej a ekologickej výrobnej technológie, čo zvýši konkurencieschopnosť spoločnosti a vytvorí trvalo udržateľné pracovné miesta.

Projekt pozostáva z jednej hlavnej aktivity:  Aktivita 1 Zavedenie inovatívnej technológie do výrobného procesu.

Projekt bol ukončený v decembri 2014.

Sídlo prijímateľa: Nádražná 33, 909 01 Skalica, Slovenská republika.

Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.economy.gov.sk  a www.siea.gov.sk

 

Fotodokumentácia

 


                                                  Návrat na stránku AKE-Bearings