Špeciálne ložiská


          V prípade sortimentu špeciálnych valivých ložísk sa jedná spravidla o opakovanú malosériovú výrobu pre leteckú techniku, obrábacie stroje, turbodúchadlá, textilný priemysel, špeciálnu techniku resp. automobilový a traktorový priemysel. Prevažná väčšina výrobkov bola konštruovaná pre špeciálne jednoúčelové použitie a je vyrobená v stupni presnosti P5, P4, P4A podľa STN ISO 492. U ložísk so znakom TPF, TPFK v prídavnom označení sú sprísnené parametre zjednané príslušnými TP. Hlavné a pripojovanie rozmery ložísk okrem ložísk PLC, LGVZ, ložísk označených prídavným znakom TPFK zodpovedajú rozmerovému plánu podľa STN ISO 15. Prevažné časť sortimentu špeciálnych ložísk je vyrábané v prevedení C6 so zníženou hladinou vibrácií a špecifickými požiadavkami na akosť materiálu a kontrolné operácie.

Konkrétne použitie ložísk je spomenuté pri jednotlivých konštrukčných skupinách:
» Špeciálne jednoradové guľkové ložiská katalóg
» Jednoradové guľkové ložiská s viacbodovým
    stykom a  deleným vnútorným krúžkom
katalóg
» Špeciálne jednoradové guľkové ložiská typu PLC katalóg
» Špeciálne jednoradové guľkové ložiská     s pružnými krúžkami typu LGVZ katalóg
» Špeciálne jednoradové valčekové ložiská katalóg
» Špeciálne jednoradové valčekové ložiská
    typu VL
katalóg
» Špeciálne viacradové valčekové ložiská katalóg
» Špeciálne valčekové ložiská typu PLC katalóg
   
BACK